• Welsh

  Language and Culture


  Welcome to the Welsh Language and Culture Course. This course has been developed by Coleg Cymraeg Cenedlaethol, for use by all Apprentices in Wales. 


  Please select the course below most relevant to the Apprenticeship you are completing.


  You only need to complete one of the below courses. 


   For further Welsh Resources, please click here  • Incidental Welsh / Cymraeg Achlysurol

   Here are some short clips to support your incidental Welsh. These will be able to support your Welsh language skills, giving you common words and phrases used day to day and in your workplace, taking you through the pronunciations and spelling of each word and phrase. These clips will give support and develop your Welsh language skills from Welsh greetings, days of the week, colours, and sector specific words and phrases.

   Dyma rai clipiau byr i gefnogi eich Cymraeg achlysurol. Bydd y clipiau hyn yn gallu cefnogi eich sgiliau Cymraeg, gan roi geiriau ac ymadroddion cyffredin i chi a ddefnyddir o ddydd i ddydd ac yn eich gweithle, gan fynd â chi drwy ynganu a sillafu pob gair ac ymadrodd. Bydd y clipiau hyn yn rhoi cefnogaeth ac yn datblygu sgiliau Cymraeg i chi o gyfarchion Cymraeg, dyddiau'r wythnos, lliwiau a geiriau ac ymadroddion sy'n benodol i'r sector.

   Welsh Greetings
   Days of the Week

   Hair & Beauty

   This resource will support your Welsh language skills in the workplace, giving you access to a variety of formal and informal ways of introducing Welsh language into your emails within the workplace.

   Bydd yr adnodd hwn yn cefnogi eich sgiliau Cymraeg yn y gweithle, gan roi mynediad i chi at amrywiaeth o ffyrdd ffurfiol ac anffurfiol o gyflwyno'r Gymraeg i'ch negeseuon e-bost yn y gweithle.


  • Resources / Adnoddau

   Here are some useful resources to support your Welsh language spelling and vocabulary:

   Dyma adnoddau i gefnogi eich sillafu a geirfa Cymraeg: • General Course | Cwrs cyffredinol

 • Childcare | Gofal Plant

 • Health & Social Care | Iechyd a Gofal

 • Certificate | Tystysgrif