• General Course | Cwrs cyffredinol

  • Uned 1 | Unit 1

   Gosod y sefyllfa / Setting the scene

  • Uned 2 | Unit 2

   Cymraeg yn eich cymhwyster / Welsh in your qualification

  • Uned 3 | Unit 3

   Rhifau, dyddiau, misoedd ac arian / Numbers, days, months and money

  • Uned 4 | Unit 4

   Dechrau sgwrsio / Starting the conversation

  • Uned 5 | Unit 5

   Symud ymlaen / Moving on

  • Uned 6 | Unit 6

   Meithrin hyder / Developing confidence